Deutsche Version Spolek Drobné památky severních Čech

Kříž u silnice pod Kalvárií

Kříž u silnice pod Kalvárií - prosinec 2007 kříž s kamenným soklem

Katastr: Cvikov     Obec: Cvikov

Kříž stojí asi 1,5 km za Cvikovem na pravé straně silnice do Trávníku.

Popis: Na fundamentu je dvoustupňový podstavec s nižším dolním a vyšším a užším horním stupněm. Sokl má na přední straně mělký půlkruhovitě zaklenutý výklenek s rytým nápisem: "...Auch noch so tiefe Wunden Die Schmerzen bluten bis Dem Anger bricht so komm zu mir In Deinen letzten Studen Ich Dein Heiland verlaß Dich nicht" (...též tak hluboké rány bolesti krvácejí až do trávy, proto přijď ku mně ve Své poslední hodině, já Tvůj Spasitel Tě neopustím), v horní části je vystouplý reliéf květu. Hlavice má do strany vystouplé římsy, horní římsa je půlkruhovitě zvednutá a pod ní je vystouplý reliéf květu. V horní části hlavice jsou tři vzhůru se zužující stupně a v rozích jsou zdobené akroterie. Do hlavice je osazen litinový kříž s korpusem Krista.

Oprava kříže, prosinec 2007:
      Před opravou byly kamenné části povrchově poškozeny, fundament byl zanesený hlínou a z litinového kříže zůstala jen ulomená patka, zasazená do hlavice.
      V průběhu obnovy byl očištěn fundament a opraveny poškozené kamenné části památky včetně hlavice, prasklé při uvolňování patky kříže. Do hlavice byla poté osazena kopie původního litinového kříže.
      Kamenné části památky opravil člen sdružení Jan Fedorčák z České Lípy, výrobu a osazení nového kříže provedl p. Martin Šerák z Vyššího Brodu. Obnovu zaplatil Městský úřad ve Cvikově a část finančních prostředků poskytlo naše občanské sdružení.

Stav kříže před opravou Detail litinového kříže

Krádež litinového kříže
Ve čtvrtek 2. července 2009 byla zjištěna krádež litinového kříže, jejíž pachatel zároveň poničil pískovcovou hlavici památky. Detailní fotografie ukradeného kříže je k dispozici zde. Na neznámého pachatele bylo podáno trestní oznámení.

 


Copyright (c) 2022    webmaster
http://www.drobne-pamatky.cz/