Deutsche Version Spolek Drobné památky severních Čech

Kaplička u lindavské silnice

Kaplička u lindavské silnice - 18.9.2004 kamenná kaplička

Katastr: Cvikov     Obec: Cvikov

Kaplička stojí na dolním konci Cvikova na pravé straně silnice do Lindavy, poblíž bývalého železničního přejezdu.

Oprava kapličky, září 2004:
      Kaplička měla před opravou propadlou střechu a opadanou omítku, dřevěné dveře byly zničeny.
      Poškozená střecha kapličky byla rozebrána, poté byl zhotoven nový krov a na něj byla položena střešní krytina z bobrovky. Opadávající omítka ze stěn byla odstraněna a celá kaplička byla nově omítnuta a nabílena.
      Částku 25 000 Kč na opravu kapličky zaplatil Městský úřad ve Cvikově, veškeré práce provedl Kamil Ešner z Nového Boru.

původní stav kapličky, květen 1982 stav kapličky před opravou, 1.6.2003 stav kapličky před opravou, 1.6.2003 oprava kapličky, 11.9.2004

 


Copyright (c) 2022    webmaster
http://www.drobne-pamatky.cz/