Deutsche Version Spolek Drobné památky severních Čech

Kříž pod Zámeckým vrchem

Kříž pod Zámeckým vrchem - 20.6.2020 kříž s kamenným soklem

Katastr: Horní Kamenice     Obec: Česká Kamenice

Památka stojí mezi stromy u cesty, vedoucí z města na Zámecký vrch, asi 350 m nad železniční tratí.

Popis: Na nízkém pískovcovém podstavci stojí hranolový sokl se zdobenou hlavicí, do níž je zapuštěn litinový kříž s korpusem Krista, nápisovou destičkou a lucernou. Na čelní stěně soklu je mělce zahloubené obdélné pole s nápisem: "Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben."

Oprava kříže, jaro 2020:
      Z původní památky se zachoval poškozený sokl a hlavice, které byly v rámci opravy opraveny. Nízký pískovcový podstavec byl nově vytesán z pískovce. Do hlavice byl osazen repasovaný litinový kříž s novou lucernou.
      Obnovu památky provedl kameník p. Pokorný z Děčína, finanční prostředky na ni poskytla Nadace Občanského fóra a Město Česká Kamenice.

Historická fotografie kříže Pozůstatky kříže před opravou, 6.3.2019 Pohled od kříže k České Kamenici

Posvěcení kříže
      Obnovený kříž byl posvěcen v sobotu 20. června 2020. Svěcení provedl Jáhen Jan Hedvík z českokamenického Děkanství.

Posvěcení obnoveného kříže 20.6.2020 Posvěcení obnoveného kříže 20.6.2020

 


Copyright (c) 2022    webmaster
http://www.drobne-pamatky.cz/