Deutsche Version Spolek Drobné památky severních Čech

Kaple Nanebevzetí Panny Marie ve Vrchovanech

kaple Nanebevzetí Panny Marie ve Vrchovanech

Historie a popis:
      Kaple původně snad ze 17. století, znovu vystavěna či rozšířena r. 1801 (vysvěcení 15.8.1802). Jednolodní, obdélníková, s půlkruhově uzavřeným presbytářem se sakristií po jižní straně. Průčelí se štítem upraveno začátkem 19. století v lidovém baroku, stěny členěny lizénami, vnitřek plochostropý.
Zařízení - oltář raně barokní, z 2. poloviny 17. století, portálový, s boltcovým ornamentem, s obrazy z 19. století, na stěnách obrazy českých patronů, lidový barok 2. poloviny 18. století, varhany od Franze Müllera z Janova u Nového Boru a zvon z r. 1909 od Diepolda Praye.

Stav v roce 2004:
      Nad sakristií se propadla střecha, na dalších místech střecha poškozena, vnitřek zdevastován.
Majitelé: Jan a Adéla Bradnovy, Slévačská 902, Praha 9.

Oprava kaple:
      V roce 2005 byla opravena střecha nad sakristií.


Copyright (c) 2022    webmaster
http://www.drobne-pamatky.cz/