Deutsche Version Spolek Drobné památky severních Čech

Kostel Nejsvětější Trojice v Petrovicích

kostel Nejsvětější Trojice v Petrovicích

 
Informace z minulých akcí

24.12.2005 -  koncert skupiny D-Toe
10.12.2005 -  koncert skupiny D-Toe
 
15.5.2004 -  brigáda v kostele

 
Historie a popis kostela

Historie a popis:
      Pozdně barokní filiální kostel z r. 1816, přestavěn r. 1829 a renovován r. 1884. Obdélný, se segmentově uzavřeným presbytářem a hladkým průčelím, vyvršeným štítem, do něhož vsazena dřevěná zvonice. Bosovaný empírový portál s pilastry. Boky kostela hladké, uvnitř plochý strop. Dřevěná kruchta na dvou pilířích.

Původní zařízení:
      Původní zařízení empírové z 1. pol. 19. století, jednotné, na oltáři vpravo pozoruhodná socha sv. Josefa expresívního slohu 1. pol. 18. století. Dva hodnotné rokokové obrazy sv. Vavřince a P. Marie Karlovské z doby kolem r. 1758. Nové varhany byly instalovány r. 1830 - jedná se o klasicistní nástroj od zákupského varhanáře J. M. Nasseho, varhany byly opravovány již r. 1833, skříň varhan byla nově štafírována r. 1867, kdy byly přidány i boční křídlové řezby a klasicistní vázy. Jednalo se o jediný dochovaný nástroj od výše uvedeného varhanáře, který zanikl za nejasných okolností kolem poloviny 90. let 20. století. Roku 1916 byly zabaveny tři zvony pro válečné účely, tři nové zvony vysvěceny 12. listopadu 1922.

Současný stav:
      Dnes je dochován pouze poškozený hlavní oltář s obrazem Nejsvětější Trojice, křtitelnice a kazatelna. Ostaní vybavení včetně lavic a varhan bylo odvezeno či zničeno. Narušenou střechou do objektu zatéká, ve stropě lodi nad kruchtou je propadlý strop.


Copyright (c) 2022    webmaster
http://www.drobne-pamatky.cz/