Deutsche Version Spolek Drobné památky severních Čech

Kaple Neposkvrněného početí Panny Marie na Ladech u Č. Lípy

kaple Neposkvrněného početí Panny Marie na Ladech

Historie a popis:
      Kaple z r. 1738, jednolodní, s půlválcovým presbytářem v šíři lodi s mladším přístavkem plochostropého ochozu kolem. Průčelí členěno pilastry a ukončeno štítem s nikou se soškou Panny Marie. Loď i presbytář sklenuty valeně se stýkajícími se lunetami, dřevěná kruchta.

Stav kaple:
Kaple byla zdevastovaná, měla poškozenou střechu a zvonička se téměř zhroutila.
Současný majitel kapli opravuje.


Copyright (c) 2022    webmaster
http://www.drobne-pamatky.cz/