Deutsche Version Spolek Drobné památky severních Čech

Kostel sv. Jakuba Většího v Kvítkově

Obnova kostela

 

Velký jednolodní zaklenutý barokní kostel postavený v roce 1726 s množstvím mobiliáře. Konají se zde příležitostné bohoslužby.

Stav kostela před zahájením oprav

Stav omítek kostela před zahájením oprav v roce 2005 byl havarijní. Na mnoha místech byla omítka kompletně opadaná, jinde se loupala ve velkých krách a plochách. Neexistovaly okapní žlaby a svody. Na obnovu byly získány dotace od Ministerstva kultury ČR a Libereckého kraje, finančně přispívá také obec Kvítkov.

Práce provedené v roce 2005

V roce 2005 byl kompletně opraven omítkový plášť věže a celého západního průčelí. Byly sejmuty zdegradované omítky a nahozeny nové jednovrstvé vápenné, v členění podle konzultace s ing. P. Mackem. Po dohodě s ním byla určena i barevnost průčelí v základních plochách světle okrových a tektonických prvcích okrově oranžových. Práce byly provedeny v dobré kvalitě v souladu s podmínkami orgánů památkové péče.

Celkový pohled od severozápadu po opravě západního průčelí v roce 2005. Detailní pohled na opravené omítky věže a obnovený ciferník hodin. Celkový pohled od jihozápadu na jižní fasádu lodi s téměř kompletně opadanými omítkami. Celkový pohled od jihovýchodu na zchátralou jižní fasádu lodi kostela. Celkový pohled od severozápadu na severní fasádu lodi se zbytky omítek. Detailní pohled od severu na zbytky členění omítek severní fasády lodi kostela.

Práce provedené v roce 2008

Celková obnova kostela pokračovala opravou omítkového pláště na severní straně kostela podle stejné technologie jako v předchozích letech. Přesně byly obnoveny všechny štukové obrazce členící fasádu a její barevnost. Celkově bylo vynaloženo 350 171,-Kč, z nichž 100 000,-Kč činila dotace z fondu MKČR a 100 000,-Kč poskytlo Litoměřické biskupství, 100 000,-Kč přispěla obec Kvítkov a 50 171,-Kč věnovala farnost. V roce 2009 se bude pokračovat v obnově omítkového pláště.

Práce provedené v roce 2009

V roce 2009 byla dokončena obnova vnějšího pláště opravou omítek východního závěru a byla opravena střecha nad sakristií. Provedeny byly práce v celkové výši 540 tis. Kč. Finanční prostředky byly získány z dotace Ministerstva kultury ČR (100 tis.), Libereckého kraje (250 tis.) a od obce Kvítkov (145 tis.). Opravu provedla firma Kabáč z Doks.

Práce provedené v roce 2010

V roce 2010 byla zahájena pokládka nové krytiny na střeše lodi v celkové výši 350 tis. Kč. Finanční prostředky byly získány z dotace Ministerstva kultury ČR (207 tis.) a od obce Kvítkov (100 tis.). Opravu provedla firma Kabáč z Doks.

Práce provedené v roce 2011

V roce 2011 pokračovala pokládka nové krytiny na střeše lodi v celkové výši 460 tis. Kč. Finanční prostředky byly získány z dotace Ministerstva kultury ČR (120 tis.), Libereckého kraje (200 tis.) a od obce Kvítkov (70 tis.). Opravu provedla firma Kabáč z Doks.

Práce provedené v roce 2012

V roce 2012 byla dokončena pokládka nové krytiny na střeše nad presbytářem v celkové výši 313 tis. Kč. Finanční prostředky byly získány z dotace Ministerstva kultury ČR (200 tis.) a od obce Kvítkov (70 tis.). Opravu provedla firma Kabáč z Doks.

Kostel sv. Jakuba po dokončení obnovy fasád a položení nové střešní krytiny v roce 2012.


Copyright (c) 2022    webmaster
http://www.drobne-pamatky.cz/