Kostel sv. Jakuba Většího v Kvítkově

Velký jednolodní zaklenutý barokní kostel postavený v roce 1726 s množstvím mobiliáře. Konají se zde příležitostné bohoslužby.

Stav kostela před zahájením oprav

Stav omítek kostela před zahájením oprav v roce 2005 byl havarijní. Na mnoha místech byla omítka kompletně opadaná, jinde se loupala ve velkých krách a plochách. Neexistovaly okapní žlaby a svody. Na obnovu byly získány dotace od Ministerstva kultury ČR a Libereckého kraje, finančně přispívá také obec Kvítkov.

Obnova kostela

V roce 2005 byl kompletně opraven omítkový plášť věže a celého západního průčelí. Byly sejmuty zdegradované omítky a nahozeny nové jednovrstvé vápenné, v členění podle konzultace s ing. P. Mackem. Po dohodě s ním byla určena i barevnost průčelí v základních plochách světle okrových a tektonických prvcích okrově oranžových. Práce byly provedeny v dobré kvalitě v souladu s podmínkami orgánů památkové péče.

V roce 2008 okračovala celková obnova kostela opravou omítkového pláště na severní straně kostela podle stejné technologie jako v předchozích letech. Přesně byly obnoveny všechny štukové obrazce členící fasádu a její barevnost. Celkově bylo vynaloženo 350 171,-Kč, z nichž 100 000,-Kč činila dotace z fondu MKČR a 100 000,-Kč poskytlo Litoměřické biskupství, 100 000,-Kč přispěla obec Kvítkov a 50 171,-Kč věnovala farnost. V roce 2009 se bude pokračovat v obnově omítkového pláště.

V roce 2009 byla dokončena obnova vnějšího pláště opravou omítek východního závěru a byla opravena střecha nad sakristií. Provedeny byly práce v celkové výši 540 tis. Kč. Finanční prostředky byly získány z dotace Ministerstva kultury ČR (100 tis.), Libereckého kraje (250 tis.) a od obce Kvítkov (145 tis.). Opravu provedla firma Kabáč z Doks.

V roce 2010 byla zahájena pokládka nové krytiny na střeše lodi v celkové výši 350 tis. Kč. Finanční prostředky byly získány z dotace Ministerstva kultury ČR (207 tis.) a od obce Kvítkov (100 tis.). Opravu provedla firma Kabáč z Doks.

V roce 2011 pokračovala pokládka nové krytiny na střeše lodi v celkové výši 460 tis. Kč. Finanční prostředky byly získány z dotace Ministerstva kultury ČR (120 tis.), Libereckého kraje (200 tis.) a od obce Kvítkov (70 tis.). Opravu provedla firma Kabáč z Doks.

V roce 2012 byla dokončena pokládka nové krytiny na střeše nad presbytářem v celkové výši 313 tis. Kč. Finanční prostředky byly získány z dotace Ministerstva kultury ČR (200 tis.) a od obce Kvítkov (70 tis.). Opravu provedla firma Kabáč z Doks.