Deutsche Version Spolek Drobné památky severních Čech

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Konojedech

Obnova kostela

 

Stav kostela v roce 2008

Areál bývalého servitského kláštera stojí v jihovýchodní části obce Konojedy. Jeho součástí je i barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie. V roce 2008 získal celý areál za podpory našeho sdružení finanční dotaci z Programu záchrany architektonického dědictví. Budova bývalého konventu je nyní v soukromém vlastnictví a majitel pokračuje v jeho obnově. Kostel Nanebevzetí Panny Marie je stále součástí církevního majetku.

Práce provedené v roce 2008

Peníze z Programu záchrany architektonického dědictví byly investovány do obnovy tří rozměrných okenních otvorů osvětlujících jeho hlavní loď ze severu. Sklářský ateliér Vitraj rekonstruoval okna do původní podoby s použitím dobové barokní vitráže, chráněné z vnější strany kovovými sítěmi. Tímto zásahem byl alespoň z části řešen jeden z nejpalčivějších problémů destrukce stavby - zamezení přístupu holubů do hlavní lodi kostela.
Byly také opraveny díry ve střeše kostela - provedl člen občanského sdružení Vojtěch Král z Oken u Doks.

Obnovená okna Jedno z obnovených oken

Celkovou rekonstrukci kostela nyní provádí Spolek pro obnovu památek Úštěcka.


Copyright (c) 2020    webmaster
http://www.drobne-pamatky.cz/