Kostel sv. Maří Magdaleny v Holanech

Velký jednolodní klenutý pozdně barokní kostel dokončený v roce 1789, s množstvím původního mobiliáře. Konají se zde příležitostné bohoslužby.

Stav kostela před zahájením oprav

Střecha kostela pokrytá asfaltovým šindelem byla dlouhodobě v havarijním stavu, do kostela intenzivně zatékalo, narušeny byly římsy, zcela dožilé byly okapní žlaby a svody. V roce 2010 byla zahájena postupná kompletní výměna krytiny.

Práce provedené v roce 2010

V roce 2010 byla zahájena postupná kompletní výměna krytiny částí střechy nad presbytářem v celkové výši 301 tis. Kč. Finanční prostředky byly získány z dotace Ministerstva kultury ČR (240 tis. Kč). Opravu provedla firma Hlaváček z Litoměřic.

Práce provedené v roce 2011

V roce 2011 pokračovala výměna krytiny částí střechy nad lodí kostela v celkové výši 351 tis. Kč. Finanční prostředky byly získány z dotace Ministerstva kultury ČR (100 tis.) a Libereckého kraje (250 tis.). Opravu provedla firma Hlaváček z Litoměřic.

Práce provedené v roce 2012

V roce 2012 pokračovala výměna krytiny částí střechy nad lodí kostela v celkové výši 414 tis. Kč. Finanční prostředky byly získány z dotace Ministerstva kultury ČR (339 tis. Kč). Opravu provedla firma Hlaváček z Litoměřic.

Práce provedené v roce 2013

V roce 2013 pokračovala výměna krytiny částí střechy nad lodí kostela a oprava korunní římsy na jižním průčelí v celkové výši 270 tis. Kč. Finanční prostředky byly získány z dotace Ministerstva kultury ČR (100 tis.) a Libereckého kraje (81 tis.). Opravu provedla firma Hlaváček z Litoměřic.