Kostel Narození Panny Marie v Dubnici

Velký jednolodní klenutý barokní kostel postavený na přelomu 17. a 18. století, s mobiliářem. Konají se zde pravidelné bohoslužby.

Stav kostela před zahájením oprav

Stav střechy kostela před zahájením oprav v roce 2008 byl havarijní. Pálená drážková krytina byla dožilá, krovová konstrukce byla na mnoha místech poškozená hnilobou, navíc byla v minulých letech velmi neodborně opravena, což velmi přispělo k jejímu statickému narušení. Do kostela intenzivně zatékalo. Opravy dotuje Ministerstvo kultury ČR a Liberecký kraj, finančně přispívá i obec Dubnice, která o kostel projevuje velký zájem.

Práce provedené v roce 2008

V roce 2008 byla zahájena obnova střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie v Dubnici. Krytina i krov střechy byly v té době v havarijním stavu. Byl zpracován projekt na opravu celé střechy a krovu. Obnova byla z důvodu omezených finančních prostředků zahájena novým nátěrem střešní báně na věži kostela a dále byl opraven krov a vyměněna krytina na pultovém úseku střechy na jižní straně věže. Celkově bylo vynaloženo 306 400,-Kč, z nichž 200 000,-Kč činila dotace Havarijního fondu MKČR a 106 400,-Kč poskytlo Litoměřické biskupství. Obec Dubnice poskytla 30 tisíc Kč na zpracování projektové dokumentace.

Práce provedené v letech 2009 - 2013

V letech 2009 až 2013 probíhala postupná tesařská oprava krovu a výměna střešní krytiny podle projektu ing. Martina Volejníka. Na rekonstrukci bylo v těchto letech získáno téměř 2,5 mil. Kč z dotací Ministerstva kultury ČR (1 225 tisíc Kč), Libereckého kraje (700 tis.) a od obce Dubnice (500 tis. Kč). Opravy prováděla firma GEDOS z České Lípy.