Deutsche Version Spolek Drobné památky severních Čech

Kostel sv. Mikuláše v Drchlavě

kostel sv. Mikuláše v Drchlavě

Historie a popis:
      Kostel původně připomínaný r. 1352, nově vystavěný r. 1585, znovu vystavěn barokně r. 1717, opraven či nově vystavěn r. 1777, empírová věž na místě dřevěné zvonice přistavěná r. 1854 - původně 3 zvony - dva menší z r. 1665 (jediný zbylý o váze 9 q byl převezen v r. 1970 do Litoměřic) a větší z r. 1854, odlitý za rychtáře Václava Köhlera. V r. 1573 se kostel stává filiálním ke kostelu v Pavlovicích.
Uvnitř - barokní jednolodní, obdélníkový s trojboce uzavřeným presbytářem se sakristií po severní straně a hranolovitou věží před západním průčelím. Stěny zevně členěny lizénovými rámci a okny segmentově uzavřenými s šambránami, na dolním okraji s uchy se střapci. Presbytář sklenut valeně s lunetami, loď plochostropá. V západní části trojramenná dřevěná kruchta.

Původní vybavení:
      Hlavní oltář rokokový kolem r. 1770, rámový s obrazem sv. Mikuláše. Dva boční oltáře rokokové portálové, pravý s obrazem Panny Marie Pomocné, datovaný r. 1764, levý s obrazem sv. Václava kolem r. 1700, Kazatelna kolem r. 1720-1730 s plastikami 4 evangelistů. Křížová cesta z konce 18. století. Křtitelnice kamenná z r. 1665, v současnosti uložena v depozitu v Dubé. Nové varhany po přestavbě r. 1717 zprovozněny v dubnu 1720 T. F. Fleckem z Č. Kamenice, opravovány a renovovány v letech 1766, 1779, 1819, 1857, 1872, 1876, 1889, 1891. Nové varhany vystavěl v listopadu 1896 H. Schiffner z Prahy, tyto varhany byly r. 1966 přeneseny do obce Lieskovec na východní Slovensko.
Poslední mše se zde sloužila v 50.letech 20. století. Od 60. let 20. století kostel vandalsky ničen. V 70. letech 20. století se v kostele nachází nejdříve sklad n.p. Zelenina a poté sklad pneumatik STS Doksy. Střecha věže a sanktusíku oplechována a natřena na přelomu 60. a 70. let 20. století.
8 sošek z původního inventáře bylo umístěno v kostele sv. Barbory v Zahrádkách a 2 sochy v kostele sv. Ondřeje v Jestřebí.


Copyright (c) 2022    webmaster
http://www.drobne-pamatky.cz/