Deutsche Version Spolek Drobné památky severních Čech

Kostel sv. Jiří v Dobranově

Obnova kostela

 

Středověký, v 18. století barokně upravený kostel slouží jako depozitář a příležitostně se v něm konají koncerty.

V roce 2008 byla vichřicí poškozena plechová krytina střechy. Následně proběhla oprava v celkovém nákladu cca 40 tis. Kč.

Rok 2009

V roce 2009 byly do oken a dveří osazeny zámečnicky vyrobené mříže pro zabezpečení kostela. Celková výše vynaložených nákladů byla 120 tis. Kč. Výrobu a osazení zajistila firma GEDOS z České Lípy.

Předsíň s mřížemi, osazenými v roce 2009.


Copyright (c) 2022    webmaster
http://www.drobne-pamatky.cz/