Kostel sv. Jiří v Dobranově

Středověký, v 18. století barokně upravený kostel slouží jako depozitář a příležitostně se v něm konají koncerty.

V roce 2008 byla vichřicí poškozena plechová krytina střechy. Následně proběhla oprava v celkovém nákladu cca 40 tis. Kč.

Oprava kostela v roce 2009

V roce 2009 byly do oken a dveří osazeny zámečnicky vyrobené mříže pro zabezpečení kostela. Celková výše vynaložených nákladů byla 120 tis. Kč. Výrobu a osazení zajistila firma GEDOS z České Lípy.

Koncert ke sv. Jiří

Delší dobu jsme se zabývali tím, jak pomoci opuštěnému kostelu sv. Jiří v Dobranově u České Lípy. Dlouze jsme jednali s MěÚ v České Lípě, pod který obec Dobranov spadá, aby uvolnil finanční prostředky na zahájení opravy kostela. Nakonec místostarosta města p. Vlček přišel s nápadem, že umělecká společnost MBHB, skládající se převážně z učitelů základní umělecké školy, připraví koncert, pro který složí zcela novou skladbu ku sv. Jiří, která bude interpretována v kostele ve svátek sv. Jiří 24. dubna 2011.
Koncertu předcházela 16. dubna brigáda, během níž byl kostel uklizen za pomoci místních dobrovolných hasičů a obyvatel místní ubytovny pro sociálně slabé.

Samotný koncert se konal na Velikonoční neděli 24. dubna od 17 hodin. Dobrovolní hasiči zajistili zázemí - lavičky, přívod elektřiny, zvonění před a po koncertě. Dvě skautky z českolipského střediska Řetěz vybíraly dobrovolné vstupné. Kostel se naplnil přibližně 150 posluchači. Úvodní slovo měl místostarosta p. Vlček a předseda o.s. M. Pröller. Pásmo skladeb "Svatý Jiří v Dobranově" pod vedením dirigenta (a autora skladby) Marka Kučery následovalo v tomto pořadí:

  1. Intro
  2. Rytířské srdce, rytíři
  3. Jiří a drak
  4. Svatý Jiří
  5. Preludium in a-moll
  6. Smrtná neděle

Jednotlivé části byly propojeny textem na základě Legendy Aurey, recitátorem byl Miroslav Kolář. Komorní orchestr a sólisty MBHB doprovázel Dětský pěvecký sbor ZŠ Sever a děti z azylového domu Jonáš Farní charity. Koncert nadchl většinu posluchačů, na dobrovolném vstupném se vybralo více jak 13.000,-Kč, které byly předány našemu obč. sdružení a budou využity ve prospěch kostela. Náklady na koncert pokrylo Město Česká Lípa.