Deutsche Version Spolek Drobné památky severních Čech

Kostel sv. Jiří v Chlumu

Obnova kostela

 

Práce provedené v roce 2006

Po nedávné opravě střechy a výměně její krytiny nebyla dokončena část nad presbytářem a nekvalitně byly provedeny některé detaily. V roce 2006 se podařilo tyto nedostatky odstranit. Nad presbytářem byla položena nová bobrovková krytina a byly provedeny drobné opravy krovu. Opravena byla volská oka na střeše nad lodí kostela a nově vymazán byl hřeben. Oplechována byla volutová křídla štítu západního průčelí. Na opravu kostela finančně přispěla obec Chlum.

Nová bobrovková krytina nad presbytářem.

Rok 2007

V roce 2007 musely být kvůli nedostatku finančních prostředků práce na kostele v Chlumu přerušeny.

Rok 2008

Po havárii oplechování věže způsobené úderem blesku bylo oplechování a jeho nátěr kompletně opraveno. Celkově bylo vynaloženo 156 001,-Kč, z nichž 140 000,-Kč činila dotace z fondu MKČR a 16 001,- Kč poskytlo Litoměřické biskupství. Na další opravy střechy kostelní věže finančně přispěla obec Chlum v celkové výši 300 tis. Kč.


Copyright (c) 2020    webmaster
http://www.drobne-pamatky.cz/